Bulilit Singers Magtanim Ay Di Biro Lyrics

Tanyag ang “Bulilit Singers Magtanim Ay Di Biro Lyrics” bilang isang awit na kalakip ng mga kabataan mula sa Pilipinas. Ito’y isa sa mga tanyag na kantang pambata na nagpapakita ng diwa ng pagsasaka at pagtitiyaga. Sa pamamagitan ng mga simpleng liriko at malalim na mensahe, ang awit na ito ay naging bahagi ng kultura at kamalayan ng mga Pilipino, lalo na sa mga kabataang nagiging bulilit singers.

Kahulugan ng “Magtanim Ay Di Biro” Lyrics:

Ang mga lirikong “Magtanim Ay Di Biro” ay naglalaman ng mga salitang nagpapakita ng hirap at pagod sa pagsasaka. Ipinapakita nito ang malasakit at determinasyon ng mga magsasaka upang mapanatili ang kanilang hanapbuhay. Ito’y isang paalala na ang bawat pagsisikap ay may kaakibat na ginhawa at tagumpay.

Magtanim ay ‘di biro
Maghapong nakayuko
‘Di man lang makaupo
‘Di man lang makatayo

Braso ko’y namamanhid
Baywang ko’y nangangawit
Binti ko’y namimitig
Sa pagkababad sa tubig

Sa umagang paggising
Ang lahat iisipin
Kung saan may patanim
May masarap na pagkain

Braso ko’y namamanhid
Baywang ko’y nangangawit
Binti ko’y namimitig
Sa pagkababad sa tubig

Halina, halina, mga kaliyag
Tayo’y magsipag-unat-unat
Magpanibago tayo ng landas
Para sa araw ng bukas

Kasaysayan at Pinagmulan:

Ang awit na “Magtanim Ay Di Biro” ay may malalim na kasaysayan sa kultura ng mga Pilipino. Noong unang panahon, ang pagsasaka ay pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya. Sa pamamagitan ng awit na ito, ipinakita ang halaga ng pagsasaka at ang pagtitiyaga sa pagharap sa mga pagsubok.

Mensahe ng Paggkanta:

Ang “Magtanim Ay Di Biro” ay naglalaman ng mga mensahe na may kahalagahan sa mga kabataan. Ipinapakita nito ang mga sumusunod na konsepto:

  • Pagtitiyaga: Sa bawat talata ng kantang ito, ipinapakita ang pagtitiyaga ng magsasaka sa pag-aalaga at pag-aani ng mga halaman. Ito’y isang paalala na ang pagtitiyaga ay mahalaga sa anumang layunin.
  • Pagmamahal sa Kalikasan: Isa sa mga mensahe ng kantang ito ay ang pagmamahal sa kalikasan. Ang pagsasaka ay isang anyo ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan, at ang awit ay nagpapaalala sa mga kabataan na alagaan ang kalikasan para sa mga susunod na henerasyon.
  • Pagkakaisa: Sa mga pagkakataong kinakanta ito ng mga kabataan, ipinapakita rin ang diwa ng pagkakaisa. Ang mga bata ay nagkakaisa sa pamamagitan ng awit na nagpapahayag ng kanilang pag-unawa at pagtangkilik sa mga tradisyon ng kanilang bansa.

Epekto sa mga Bulilit Singers:

Ang “Magtanim Ay Di Biro” ay hindi lamang isang awit na pambata, kundi isang makulay na bahagi ng mga bata’t kabataan. Sa mga programa tulad ng “Bulilit Sanay Sa Masayang Awit,” naging popular ang pag-awit ng mga kabataan ng mga klasikong kantang Pilipino gaya nito. Sa pamamagitan ng pag-awit ng “Magtanim Ay Di Biro,” nagkakaroon ng pagkakataon ang mga bulilit singers na maipakita ang kanilang talento at pagmamahal sa kultura ng Pilipinas.

Paggamit sa Edukasyon:

Ang awit na “Magtanim Ay Di Biro” ay maaari ring gamitin sa larangan ng edukasyon. Ipinapakita nito ang mga konseptong tulad ng pagsasaka, pagtitiyaga, at pagkakaisa. Maaring gamitin ang awit bilang kasangkapan sa pagtuturo ng mga halaga sa mga kabataan.

Kahalagahan ng Pagpapahalaga:

Sa modernong panahon, kung saan ang teknolohiya at makabago ay dominante, mahalaga pa ring bigyan ng halaga ang mga tradisyon at kultura ng Pilipinas. Ang mga awit tulad ng “Magtanim Ay Di Biro” ay nagpapaalala sa mga kabataan na hindi dapat kalimutan ang kanilang mga pinagmulan at ang mga halagang iniingatan ng mga nakaraan.

Also Read: Babad SA Presensya MO Lyrics

Kongklusyon:

Ang “Bulilit Singers Magtanim Ay Di Biro Lyrics” ay hindi lamang simpleng awit na pambata kundi isang yaman ng kultura ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang diwa ng pagtitiyaga, pagmamahal sa kalikasan, at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng pag-awit ng mga bulilit singers, ipinamumuhay ng mga kabataan ang mga aral na taglay ng kantang ito. Isang paalala ito sa lahat na hindi biro ang pagtatanim, hindi lang ng halaman, kundi pati na rin ng mga halagang Pilipino.

Leave a Comment